Версия для слабовидящих Последний номер: 13 Июля 2020 года
16+
газета республики Коми

Планъяс ыджыдöсь, а зiльысьыс – лыда.

0 278 Сельское хозяйство
Бара жалиттöг талялö да ныртшук вöтлö дженьыд да тöдлытöг мунысь гожöм. Торйöн нин тайö кадколастыс дона видз-му овмöсын зiльысьяслы. Ӧд налöн став надей заптöм кöрым вылö. Мыйта чукöртасны, сэтшöма и тöвъясны. СПК «Югöрын» пуксис гожся страда. Лунъяс сайын паныдасьлi сылöн веськöдлысь Сергей Карповкöд. Сёрни сыкöд артмис мöдлапöвса видз вылын, кытчö лои неважöн вуджöдöма техника. - Тавося пöсь кадыс заводитчис эз кокньыда. Петны видзьяс вылö вермим сöмын июль 13 лунö. Эз вöвны дасьöсь, öти-кö, тракторъяс, мöд-кö, эг аддзö уджалысьясöс. Талун некодлы лои пуксьыны техника вылö. Войтырыс эм на. Быд лун сиктын позьö аддзыны öти и сiйö жö серпассö: асывсянь том йöз петöны да шлöнъялöны, корсьöны юр пальöдантор. А корны отсöг вылö некодöс он вермы, - висьталö Сергей Алексеевич. Казтыштiс веськöдлысь жалитiгпыр сiйö кадсö, кор быд учреждение-предприятие некымын лун кежлö да ыстылiсны ассьыныс уджалысьясöс видзьяс вылö. Талун, дерт, олöм воськовтiс водзö, бырöдiсны кöрым заптöмын кипом удж, оз ков куранöн куртны ни киöн зорöд чöвтны. Ставсö вöчас техника. Но такöд тшöтш вежсис и власьтлöн видз-му овмöс вылö видзöдласыс. Сiйö жö уждтöмалысьяслöн шöриныс кутшöма дорйö дыш мортсö да прöста олöмысь на сьöм вештö. Мыйла колö мырсьыны? А уджыс сиктас, торйöн нин гожöмнас, сы мында, кöть эн узьлы. Овмöс заводитiс страда, и окотитысь войтыр сюрисны. Тайö ас сиктысь Никита Карпов да Александр Окулов. Никита волан лунö буретш ноксьö вöлi пресс-подборщикöн, ключöн зэлöдалö гайкаяс. Тыдалiс, мый зонлöн киясыс велалöмаöсь нин кöрт-завöдö ичöтсянь. Сiйö, колö шуны, оз öти гожöм нин отсась СПК-лы. Никита - трактористъяслöн династияысь. Сылöн нималана дед - Леонид Васильевич Карпов нэм чöж зiлис «кöрт вöв» вылын, а сэсся и батьыс - Александр Леонидович сiдзжö трактористалiс. Мöд отсасьысьыс - Александр Окулов, сiйö вöлi вуджöма Глотовоö запчасьтла. Кöрым заптöм вылö овмöсысь петкöдны удайтчис сöмын кык вына техника. Ӧти тракторлöн арлыдыс 25 во, мöдыслöн - 35. Сöмын кольö шензьыны, кыдзи öнöдз найö «ловъяöсь» на. Запчасьттö, веськöдлысь серти, важ техникаыд корö уна. Вайöдан коланасö карысь, да мед на лöсялас, а оз кö, бöр колö нуны. Унджык выльторыс дыр оз уджав, сы вöсна мый вöчöма найöс небыд кöртысь - алюминийысь. Выль техника ньöбöм йылысь овмöсын весиг оз сёрнитны, тайö налы абу зеп серти. Сiйö жö СПК-са пресс-подборщиклы 10 гöгöр во, а вöлi кö, шуам, черныбсалöн кодь пресс-подборщик (сiйö тшöтш гартö турунсö плёнкаö), то индöм площадьсö позис вежонöн эштöдны. Сöмын татшöм техника йылысь кооперативлы кольö мöвпавны. План серти «Югöрлы» колö ытшкыны 313 га, заптыны 150 тонна турун, вöчны 200 тонна силос. Вöлi кö шогмана техника да колана специалист, та мындасö вöчны вöлi вын серти. Талун скöт олö ывлаын, пемöсъяс пыралöны картаö сöмын лысьтöм вылö. Жар лунъясö лэччöны ва дорö, тадзисö и лöдз-гебйысь мездысьны кокньыдджык. Сергей Карпов витöд во нин веськöдлö тайö овмöсöн. Уджалысьяслöн тырмытöм вöсна оз вермы весиг петавны шойччыны, оз тöд и отпуск. Аслас специальность серти сiйö тракторист и водитель. Абу кö видз вылын, мöдöма нин йöв продукцияа машинаöн Косланö да Усогорскö, мед инавны вöчöмторсö, чукöртны «ловъя» сьöм. Колö öд вештыны налог, зiльысьяслы удждон. Крестьяна вужъяса мортыдлы ставыс нин лои пельпом серти. Армияö мунтöдз на быд гожöм коллявлiс видз вылын, уджалiс совхозын. Армияысь воöм бöрын бара жö сэтчö пырис. Мöвпыс мунны тайö удж вылысь важöн нин гартчö сылöн юрас. Но эновтан кö пö, ставыс бöрвывтiыд киссяс, а бöрсö ловзьöдöмыс öдвакö сэсся нин лоас. Глотово сиктын кусас сэки бöръя производство. Районса власьтыд Вашка вывса овмöс вылö моз синсö пöдлалас. Та вöсна и жаль сылы кольны уджсö. Наталия КАЛИНИНА. Снимокъясыс авторлöн, фотояс вылын «Югöр» СПК овмöсса веськöдлысь Сергей Карпов да овмöсын уджалысь Никита Карпов.


ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
100 лет журналистике Год культуры в Республике Коми 2018 Спиридонов